VAIRO POZITĪVO SAVĀ DARBA VIETĀ!

POZITĪVA ATGRIEZENISKĀ SAITE –

ATZINĪBAS TEHNOLOĢIJA KOLEKTĪVAM 

Atzinības tehnoloģiju PEERO

savas komandas saliedēšanai

sešiem mēnešiem bezmaksas iegūst :

 Apsveicam un priecājamies vairot pozitīvo!

Izmanto spēļošanās elementus

Uztur pozitīvu sacensības garu 

Nodrošina sociālo saikni

Stiprina vērtības un kultūru

Veicina motivāciju

Paaugstina piederību, iesaisti un sadarbību

Sniedz tūlītēju

atgriezenisko saiti

© Copyright 2020 Squalio